Biografi for: Mourits Isaksen

Han blev i 1604 sognepræst i Horne på betingelse at at han giftede sig med sin mester og formand i embeded Hans Langs enke (Denne betingelse er anført i visitationsbogen i forbidnelse med at han den 23/2 1604 aflægger Ed som præst). Før udnævnelsen som præst var han personelig kapelan i sognet. Horne var dengang landets største landsby.
Der har åbenbart været nogle problemer med indboet efter forgængeren idet Mourits Isaksen idet han til Sallinge Herreds Tingbog den 9/11 1613 meddeler:
"erklærer Hr. Mouridtz Isachsen, Sognepræst til Horne Sogn, at hans Salig Formand, Mester Hans Langs Arvinger har leveret ham det Inventarium, som Hans Lang modtog, da han kom til Horne kirke, og at Mouridtz Isachsen vil aflevere det igjen". Sallinge herreds tingbog meddeler:9/11 - 1613 "erklærer Hr. Mouridtz Isachsen, Sognepræst til Horne Sogn, at hans Salig Formand, Mester Hans Langs Arvinger har leveret ham det Inventarium, som Hans Lang modtog, da han kom til Horne kirke, og at Mouridtz Isachsen vil aflevere det igjen".